دست خیر اخوان داستانی فارفانی؛

اهدا 3 هزار متر زمین برای احداث مدرسه در فارفان بن رود/ ورزنه چشم به راه خیرین مدرسه ساز

اهدا 3000 متر زمین جهت ساخت مدرسه در روستای فارفان بخش بن رود به همت خیر مدرسه ساز انجام شد.

آخرین اخبار