عکس خبری/پیرترین عضو داعش

گروه تروریستی داعش محمدامین 80 ساله را پیر ترین عضو این گروه معرفی کرد.

آخرین اخبار