درس فردای دانش‌آموزان در مدرسه تلویزیونی ایران

جدول برنامه درسی دانش‌آموزان دوره ابتدایی و متوسطه که 14 آبان از طریق مدرسه تلویزیونی ایران پخش می‌شود، اعلام شد.

آخرین اخبار