حجت الاسلام ارزانی:

فضای وعظ با وجود شبکه های اجتماعی همچنان در جایگاه والایی است

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: فضای وعظ و خطابه فضای مغتنمی است و منبر هنوز جایگاه پراهمیت خودش را دارد، هرچند این به معنای عدم ورود مبلغان به عرصه هایی چون رسانه ها و فضای مجازی نیست.

آخرین اخبار