با حضور معاون وزیر کشور؛

کلنگ مدرسه بنیاد برکت شماره 2 ورزنه به زمین زده شد/ تصاویر

کلنگ مدرسه بنیاد برکت شماره 2 ورزنه و همچنین کلنگ باند دوم خیابان شهرداری به طول 2 کیلومتر با اعتبار اولیه 300 میلیون تومان به زمین زده شد.

آخرین اخبار