به مناسبت هفته گرامی داشت ورزنه:

تجلیل از معلمان سخت کوش مدرسه استثنایی ورزنه به روایت عکس

به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم تجلیل از معلمان سخت کوش مدرسه استثنایی صابر ورزنه به عمل امد.

آخرین اخبار