مدیرکل نو‌سازی مدارس استان اصفهان خبر داد

باز‌سازی 63 مدارس تخریبی در استان اصفهان

مدیرکل نو‌سازی مدارس استان اصفهان گفت: در حال حاضر 63 درصد از مدارس تخریب شده در استان باز‌سازی شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

آخرین اخبار