یادداشت سردبیر:

لایه های پنهان محرومیت در مدارس روستایی شرق اصفهان

محرومیت ها و تغییرات کتب درسی باعث ایجاد برخی مشکلات برای خانواده های دانش آموزان روستایی می شود که ذکر آن خالی از لطف نیست.

آخرین اخبار