کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

تبلت و گوشی موبایل، حواس کودک را محدود می کند

کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی در زمینه کودک در مراکز بهزیستی گفت:سرگرم شدن با تبلت و گوشی موبایل، حواس کودک را محدود می کند به آن معنا که تبلت و گوشی موبایل اجازه نمی دهد پنج حس بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و چشایی کودک درگیر مهارت های لازم برای دوران رشد کودک شود.

آخرین اخبار