چگونگی واگذاری سرپرستی کودکان

«شبه‌خانواده» یکی از طرح‌های بهزیستی به‌منظور حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است.

نوروز، فرصتی مناسب برای ایجاد همدلی در خانواده‌ ها

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: نوروز زمانی است که زندگی خانوادگی را در جامعه تجربه می‌کنیم و این ایام فرصت مناسبی برای ایجاد همدلی در خانواده‌هاست.

آخرین اخبار