رییس کمیته امداد کوهپایه:

جشن زنان مدد جوی بخش کوهپایه برگزار شد

جشن 60 نفر از زنان مدد جوی بخش کوهپایه با حضور مشاوره دانشگاه برگزار شد.

آخرین اخبار