تعدادی از مددجویان به حج فقرا اعزام شدند

تعدادی از مددجویان به حج فقرا اعزام شدند.

درخشش ورزشکاران استان اصفهان در جشنواره فرهنگی ورزشی معلولان کشور

مسئول واحد تربيت بدني اداره كل بهزيستي استان اصفهان از درخشش ورزشکاران اصفهاني در جشنواره فرهنگی ورزشی معلولان پسر و دختر كه در شهرستان بابلسر و تنكابن برگزار شد، خبر داد.

آخرین اخبار