يك كارشناس فوريت‌هاي پزشكي

لحظات اوليه در كاهش آسيب‌هاي ناشي از اسيد ، بسيار با اهميت است

پس از ريختن اسيد بر روي پوست بدن، بهترين و موثرترين كار، شستشوي محل آسيب ديده با آب فراوان است

آخرین اخبار