جعفری:

اصفهان در زمینه گردشگری در مسیرهای مختلف پیشتاز است/ میراث یک روح بسیار وسیع است

استاد دانشگاه ويسكانسين و دارنده مدال تخصصي گردشگري از يونسكو بیان داشت: اصفهان در زمينه گردشگري در مسيرهاي مختلفي پيشتاز است.

آخرین اخبار