معاون اداره‌کل ورزش و جوانان اصفهان:

اولویت هیئت شنای اصفهان تربیت ورزشکاران آسیایی باشد

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: اولویت هیئت شنای اصفهان باید تربیت ورزشکاران آسیایی باشد و انتظار ما از هیئت شنای اصفهان کسب مقام در آسیا است.

آخرین اخبار