همسر شهيد مدافع حرم حميدرضا زماني:

حميدرضا 120 روز پس از شهادت حميدرضا به دنيا آمد!

شهيد زماني هنگام شهادت يك دختر سه ساله داشت و فرزند دومش هم 120 روز پس از شهادتش متولد شد. فرزندي كه هيچ‌گاه پدر را نديد و مادرش به احترام همسر شهيدش، ‌نام حميدرضا را بر روي پسرشان گذاشت.

آخرین اخبار