گزارش عاشقی؛

از بی‌قراری برای دیدار امام تا ماجرای کفن نخریدن حاج‎رحیم

من شهید می‌شوم و با لباس سپاه دفنم می‌کنند، هیچوقت از رسیدن به شهادت ناامید نیستم و نخواهم شد.

آخرین اخبار