به بهانه شهادت شهیدان مدافع حرم اصفهانی

دوباره شهید می‌آید تا بدانیم قدر امنیت به گرانی خون است

امروز امنیت ایران تنها در چارچوب مرزها قابل تامین نیست و با امنیت منطقه گره خورده و شهدای مدافع حرم در عراق و سوریه شهید شدند تا ناامنی به مرزهای ایران سرفراز حتی نزدیک هم نشود.

آخرین اخبار