بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش:

مدارس کشور روز شنبه ۲۸ دی تعطیل نیست

بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، تمام مدارس کشور روز شنبه ۲۸ دی دایر است.

آخرین اخبار