رییس اداره آموزش و پرورش جلگه:

مدارس نمونه نقش موثری در ارتقاء آموزشی دانش آموزان مناطق محروم دارند

رییس اداره آموزش و پرورش جلگه در حاشیه آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی گفت: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه بهتر آزمون اندیشیده شده بود و نیروهای مجرب و متعهدی از میان فرهنگیان برای اجرای آن در نظر گرفته شده بود.

آخرین اخبار