در جلسه انجمن دبستان عشایری نصرآباد جرقویه مطرح شد:

دانش آموزان را در زمینه ی قرآنی و هنری استعدادیابی کنیم

در سومین روز از هفته پیوند اولیاء و مربیان، اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبستان عشایری ارشاد نصرآباد جرقویه در سال تحصیلی جدید، در محل دفتر این آموزشگاه تشکیل شد.

آخرین اخبار