به همت آموزش و پرورش کوهپایه:

عطر جشن عاطفه ها در مدارس منطقه کوهپایه پخش شد

همزمان با دیگر مدارس کشور مراسم جشن عاطفه ها در مراسم صبحگاه مدارس منطقه کوهپایه برگزار شد.

آخرین اخبار