از سوی مسئول بسیج دانشجویی شرق اصفهان مطرح شد؛

ماهیت حماسه 9 دی در مدارس شرق اصفهان تبیین می شود

مسئول بسیج دانشجویی شرق اصفهان گفت: باز خواني شكست فتنه آمريكايي در يوم الله 9 دی و تبيين ماهيت الهي و جوانانه اين حماسه حسيني از اولویت های برنامه ای ما در این ایام است.

در سنگر علم و دانش؛

زنگ مهر و مقاومت در مدارس شرق اصفهان به صدا درآمد/ گزارش

مراسم زنگ مهر و مقاومت با حضور مسئولان و دانش آموزان شرق اصفهانی در مدارس بخش های بن رود، جرقویه علیا و سفلی، جلگه، کوهپایه و مرکزی به صدا در آمد.

معلم نمونه هرندی در جشنواره تجربیات برتر کشوری؛

ترس و گريه دانش آموزان را در نوشتن املاء برطرف کردم/ غفلت به مناطق محروم در سایه نام برخوردار اصفهان

ناظمی معلم برتر هرندی می گوید: توانستم ترس و گريه دانش آموزانم را هنگام نوشتن املا بر طرف كنم و ساعاتي شاد همراه با سرگرمي و تفريح را براي زنگ هاي املا طراحي كرده و به اجرا در آورم.

رئیس اداره آموزش و پرورش بن رود:

مدارس جولانگاه احزاب و افراد سیاسی نیست

محمد حیدری گفت: در زمینه برگزاری انتخابات وظیفه آموزش و پرورش تشویق مردم به حضور حداکثری و جلوگیری از انجام تبلیغات توسط احزاب و گروه های سیاسی در مدارس است.

گزارش تصویری

زنگ جشن عاطفه ها در مدارس جلگه طنین انداز شد

همزمان با هفته اول شروع مدارس، با حضور مسئولان و دانش آموزان هرندی زنگ جشن عاطفه ها در مدارس به صدا در آمد.

آخرین اخبار