شانزدهمين دوره انتخابات شوراي دانش آموزي در مدارس جرقويه عليا برگزار شد

روز يكشنبه مورخه 5 آبان انتخابات شوراي دانش آموزي همزمان با مدارس استان در جرقويه عليا برگزار شد.

آخرین اخبار