درمرکزی آزمایشگاه شهید شفیعی حسن آباد،

مسابقات آزمایشگاهی دوره اول متوسطه برگزار شد

مسابقات آزمایشگاهی هر ساله جهت رقابت و تشویق و ترغیب دانش آموزان به انجام کارهای عملی و تقویت حس ابتکارو خلاقیت برگزار می شود.

ریاست اداره آموزش و پرورش جرقویه علیا:

محیط های کودکان را از نشانه های فرهنگ غربی پاک سازی کنیم

این روزها به هر مغازه نوشت افزاری که پا می‌نهی در نگاه اول این لوازم التحریر با تصاویر الگوها و شخصیت‌های کارتونی خارجی است که جلوه گری می‌کند و سهم لوازم التحریر داخلی در ویترین و پیشخوان مغازه‌ها بسیار کمتر از مشابه خارجی آن است و نوشت افزار های خارجی گوی سبقت را از نوشت افزارهای داخلی ربوده اند.

آخرین اخبار