معاون بهداشت اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

طرح ضربتی پیشگیری از شیوع شپش در مدارس اصفهان در حال اجرا است

معاون بهداشت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: طرح ضربتی پیشگیری از شیوع شپش در مدارس استان اصفهان از اول مهر ماه آغاز و تا پایان آبان ادامه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

۱۲۴ هزار و ۶۹۰ خانوار در مدارس استان اصفهان اسکان یافتند

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تاکنون ۱۲۴ هزار و ۶۹۰ خانوار در دور اول سفرهای نوروزی در مدارس استان اصفهان پذیرش شدند.

آخرین اخبار