​رییس جانشین ستاد خدمات سفر شهر اصفهان مطرح كرد:

آغاز موج اول سفرهای نوروزی/ ورود 26 هزار نفر به اصفهان

​رییس جانشین ستاد خدمات سفر شهر اصفهان با اشاره به اينكه موج اول سفر هاي نوروزي به شهر اصفهان آغاز شده است از ورود 26 هزار مسافر در روزهاي ابتدايي خبر داد.

آخرین اخبار