راهکار حاج علی انسانی برای جلوگیری از بدعت‌ در مداحی

مداح اهل بیت گفت: به اعتقاد من باید یک هئیت 100 نفره از مداحان به نام و اصیل جمع شوند تا با استفاده از اعتبار خود یک رای برای محکومیت این افراد صادر شود.

تمجید رهبری از یک مداح/عکس

شماره جدید نشریه‌ «خط حزب‌الله» رسانه‌ مکتوب پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری منتشر شد.

حمله اراذل و اوباش به مداح اهلبیت محمود کریمی

به دنبال حمله اراذل و اوباش به مداح معروف تهرانی سایت صهیونیستی بالاترین با وارونه جلوه دادن این ماجرا اقدام به تخریب چهره وی کرد.

آخرین اخبار