محافظ امام و حاج احمد‌‌آقا:

جزئیات درگذشت حاج احمد‌آقا به روایت محافظش/حاج‌احمد مخفیانه به شهر می‌رفت و برای امام خبر جمع می‌کرد

سید رحیم میریان گفت: دکتر‌ها وقتی آمدند بالای سر حاج‌ احمد آقا و وضعیتش را بررسی کردند، گفتند،«دیگر بعید است که برگردد، چون ابتدا سکته قلبی کرده و بعد سکته مغزی و خون به مغز نرسیده است».

آخرین اخبار