جوانان بخوانند؛

۸ راهکار ساده برای کاهش اثرات مخرب «امواج تلفن همراه»

در این مطلب به ۸ راهکار ساده برای محافظت در برابر تشعشعات الکترومغناطیسی متصاعد از ابزارهایی مانند موبایل اشاره شده است.

یک دکترای طب مکمل تشریح کرد:

اثرات مخرب کارکردن با رایانه تا نیمه شب

یک دکترای طب مکمل اثرات مخرب کارکردن با رایانه تا نیمه شب را تشریح کرد.

مهدی نجفی

نابودی فرهنگ در خانواده؛ در سایۀ برنامه های مخرب شبکه های ماهواره ای

اقدامات سلبی و هشدارهای شعاری در طرح باید و نباید در واقع نه تنها هیچ گره ای از مشکلات پیش روی خانواده ها در مواجهه قاعده مند با شبکه های ماهواره ای نگشودند بلکه بر تحریک پذیری و رغبت خانواده ایرانی در استفاده از شبکه های ماهواره ای افزودند.

آخرین اخبار