رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان مطرح کرد

زنان در گیر و دار مواد مخدر صنعتی

رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: نسخه‌های درمانی اعتیاد در کشور ما از غرب گرفته شده و این در حالی است که دستورالعمل‌های درمان اعتیاد فاقد نگاه جنسیتی است و متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور ما نیست.

آخرین اخبار