طی یک سال گذشته

40 هزار پرونده در دادگستری استان اصفهان مختومه شد

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: طی یک سال گذشته بیش از 40 هزار فقره پرونده از پرونده‌های مانده دادگستری کل این استان مختومه شد.

آخرین اخبار