در جلسه مخاطرات زلزله در اصفهان مطرح شد

نشست و فرونشست زمین حاصل مصرف بیش از حد آب‌های زیر زمینی

در جلسه کارگروه مخاطرات زلزله، پیرامون لغزش لایه‌های زمین، از بحران کمبود آب به‌عنوان عامل اصلی نشست و فرونشست زمین یاد شد.

آخرین اخبار