مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان عنوان کرد:

قطع آب در اصفهان به دلیل پایین بودن حجم مخازن آب است

بهره مندی یک خانواده 4 نفری از کولر آبی راندمان مصرف آب را تا 50 درصد افزایش می دهد، برای کاهش مصرف آب باید از دیگر سیستم های خنگ کننده استفاده کرد.

آخرین اخبار