معاون سیاسی، امنیتی استاندار اصفهان مطرح کرد

فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پدیده‌ای تاثیرگذار بر قشر جوان

معاون سیاسی، امنیتی استاندار اصفهان گفت: موضوع فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پدیده‌ای نو و تاثیرگذار بر قشر جوان بوده که دارای یک سری معایب و محاسن است

آخرین اخبار