قابل توجه مسئولان مخابرات ورزنه:

سرعت اینترنت ADSL در ورزنه در بدترین وضعیت خود از زمان واگذاری قرار دارد

امید است مسئولین مربوطه جهت رضایت عمومی سریعاً به رفع مشکل سرعت کم اینترنت ورزنه اقدام و جلب رضایت مشتریان خود را مد نظر قرار دهند.

بررسی مشکلات مخابرات بن رود در دستور کار قرار گرفت

ریاست مخابرات توابع اصفهان در راستای جلسه با مسئولین بخش بن رود قول مساعد جهت رفع مشکلات را داد.

فيبر نوري و تلفن ثابت مسكن مهر ورزنه

پس ازگذشت دوسال ازاجراي پروژه فيبر نوري ورزنه با همكاري شهرداري ورزنه اين مشكل برطرف گرديد.

آخرین اخبار