8 هزار روستای کشور زیر پوشش اینترنت پرسرعت

معاون تجاری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: 8 هزار روستای کشور زیر پوشش اینترنت پرسرعت قرار دارند که تا سال آینده 25 هزار روستا زیرپوشش قرار می‌گیرند.

آخرین اخبار