فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ناحیه امام علی (ع) مطرح کرد:

شبکه اینترانت شباب، راه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است

سرهنگ عجمی در حضور بسیجیان جرقویه علیا گفت: همه حوزه ها باید به ایجاد شبکه شباب فعال اقدام کنند تا بتوانیم با سرعت زیاد به اهداف بسیج در محیط مجازی دست پیدا کنیم.

آخرین اخبار