امام جمعه شهر ورزنه:

تالاب بین المللی گاوخونی با بی مهری محیط زیست کشور نفس های آخر را می کشد

امام جمعه ورزنه گفت: عدم توجه به مشکلات تالاب گاوخونی به ضرر سلامتی مردم و اجحاف در حق زیستگاه مخلوقات خدا است.

آخرین اخبار