قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن:

ژاپن آماده همکاری برای رفع چالش‌های حوضه آبریز زاینده‌رود است

قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن گفت: کشور ژاپن آماده هر نوع کمک و همکاری برای شناخت چالش‌های زیست محیطی به منظور اتخاذ بهترین تصمیم‌‌ها و خصوصا تصمیم گیری درباره مسائل حوضه آبریز زاینده‌رود است.

آخرین اخبار