معاونت محيط زيست استان اصفهان:

همه مردم ورزنه بهترین محیط بانان تالاب بین المللی گاوخونی هستند

كارگاه اموزشي فرهنگ محيط بانی در كانون پرورشی فكري کودکان و نوجوانان شهر ورزنه با هدف توجيه محيط باناني توسط محيط زيست استان اصفهان برگزار شد.

آخرین اخبار