واکنش خداداد عزیزی به درگیری اش با یک هنرپیشه

خداداد عزیزی با اینکه فوتبال را کنار گذاشته، اما این روز ها حتی بیش از زمان فوتبالش تیتر یک روزنامه ها و سایت ها شده است.

آخرین اخبار