با مراكز فاقد مجوز لازم براي عرضه قليان برخورد جدی می‌کنیم

معاون بهداشتي مركز بهداشت شماره دو اصفهان با اشاره به مضرات جدي قليان براي سلامتي مردم به ويژه جوانان گفت: بازرسين بهداشت محيط با مراكزي كه فاقد مجوز لازم براي عرضه قليان هستند به شدت برخورد كرده و اجازه نمي دهند سلامت جوانان به مخاطره افتد.

آخرین اخبار