بعد از گذشت چهار سال؛

حکم قاتل شهید نیروی انتظامی در محوطه زندان اصفهان اجرا شد

روز گذشته حکم اعدام یکی از اشراری که چهار سال پیش در پی یک عملیات تعقیب و گریز مبادرت به قتل یکی از افراد نیروی انتظامی به نام ” شهید شهرام رضایی ” کرده بود در زندان مرکزی اصفهان اجرا ‌شد.

آخرین اخبار