بی احتیاطی حادثه ساخت

واژگونی اتوبوس در کمربندی کوهپایه یک کشته برجا گذاشت

یک دستگاه اتوبوس ولو بر اثر عدم توجه راننده به جلو در محور کمربندی کوهپایه واژگون شد.

آخرین اخبار