اینفو گرافی / عربستان محور شرارت

عربستان سعودي سالهاست كه با حمايت غرب و خود آمريكا به محور شرارت در منطقه و جهان تبديل شده محور شرارتي كه اسلام را براي اربابان اسرائيلي‌اش قرباني مي كند

آخرین اخبار