اتوبوس 25نفره عازم چابهار در آتش سوخت

نقص فنی عامل به آتش کشیده شدن اتوبوس 25 نفره مسافران عازم چابهار در مسیر تودشک شد.

آخرین اخبار