دبیر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی

جبهه مردمی نیروهای انقلاب در استان اصفهان سازماندهی شد/ جبهه مردمی تابلوی هیچ حزبی را ندارد

دبیر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در استان اصفهان گفت: طی 45 روز گذشته در 24 شهرستان استان اصفهان با انتخاباتی که انجام شده، مجمع، هیأت رئیسه، رؤسا و دبیران جبهه مردمی انقلاب اسلامی هر شهرستان مشخص شده است.

آخرین اخبار