بعد از ۴۰ سال؛

ورود اولین محموله ۱۴۹ تنی کیک زرد از روسیه به اصفهان

نخستین محموله ۱۴۹ تنی کیک زرد بعد از ۴۰ سال وارد سایت ایران و اصفهان شد.

آخرین اخبار