فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد:

کشف محموله قاچاق یک میلیاردی در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف محموله قاچاق یک میلیاردی در در اتوبان دستجردی اصفهان خبرداد.

آخرین اخبار